Pokora życia chrześcijańskiego

pok1Moi kochani Czytelnicy, w naszym życiu jest bardzo wiele sytuacji, kiedy jesteśmy wynoszeni na piedestał, z różnych powodów. Jako chrześcijanie nie możemy Swojej uwagi koncentrować na zaszczytach, nagrodach, wyróżnieniach. Nie możemy żyć wyłącznie tylko nagrodami tego świata, nasze chrześcijańskie oczy powinny być zwrócone ku niebu – na nagrodę wieczną. Świętość, bez pokory nie istnieje. Zobaczmy, że pierwszym spośród siedmiu grzechów głównych jest właśnie grzech pychy. Pycha, nie służy duchowemu rozwojowi ponieważ na miejscu Boga w naszym życiu, stawia nas samych, czyniąc z nas „panów naszego życia”. Droga życia chrześcijańskiego to droga pokory, wiernej służby Bogu i Kościołowi, to ciągłe dawanie siebie na bezinteresowną służbę i nie czekanie na zaszczyty.

pok3Pokora nie jest łatwa, współczesny świat daje Nam wiele okazji do wyniosłości, do bycia „na topie”, współczesny świat tak często nie rozumie pojęcia bezinteresowności i służby. Mimo tego, czego świat oczekuje od Nas, my musimy pozostać wierni Ewangelii, musimy iść z pokorą przez życie i bezinteresownie kochać, służyć Bogu i człowiekowi. Kiedy człowiek w Swoim życiu pozwala na działanie pychy, to jest to działanie szatańskie, bo pokora jest drogą Boga, a pycha drogą Szatana, to właśnie On jako pierwszy sprzeciwił się Bogu. Nie możemu udawać, że Szatan i zło nie istnieją; one istnieją, ale nieraz bardzo mocno się przed nami ukrywają, Szatan nienawidzi pokory i dlatego najpierw będzie chciał zniszczyć w Nas pokorę, wmówić Nam, że to my jesteśmy panami swojego życia i możemy żyć wedle tego, jak się nam podoba. Żyjąc w pokorze jeszcze mocniej jednoczymy się z sercem Jezusa – cichym i pokornym.

pok2Gdzie szukać wzoru pokory? Bardzo mocnym wzorem pokory jest dla Nas Maryja, która w wielkiej pokorze i cichości przyjęła na Siebie boskie macierzyństwo. Ewangelia nie mówi zbyt wiele o Maryi, ale ukazuje nam obraz świętej kobiety, która jako Matka Boga dąży do świętości, która wszystkie sprawy „rozważa w swoim sercu”, która w pokorze i ufności uznaje, że Jej Syn musi umrzeć za grzechy świata. Szatan tak bardzo nienawidzi Maryi m.in. dlatego, że jest Ona niesamowitym wzorem chrześćijańskiej pokory.

pok4Myślę, że najbardziej przemawiającym wzorem pokory jest Chrystus, który od samego już narodzenia żyje w pokorze. Jego przyjście na świat nie było wielkim spektaklem, nie było demonstracją wszechmocy Boga – Jezus przyszedł na świat najzwyczajniej jak można było – przez poród, przyszedł jako niemowle. Całe życie Chrystusa to jedna, wielka pokora i posłuszeństwo woli Ojca. Obraz posłuszeństwa i pokory jest bardzo mocny, kiedy widzimy Syna Bożego na Krzyżu, który dał się sponiewierać, który dał się oszpecić, który cierpiał i umierał właśnie za Ciebie i za mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *