Pokój dla Syrii

syr2Moi kochani, nie sposób obojętnie patrzeć na ostatnie wydarzenia które dotykają Syrię. Nie możemy jako Chrześcijanie obojętnie patrzeć na cierpienie i przemoc jakie dotykają naszych braci i nasze siostry. Nie mówię tutaj tylko o chrześcijanach zamieszkujących Syrię, ale o każdym ludzkim istnieniu, niezależnie od tego, jaką religię wyznaje. Nikt, nie może niesłusznie cierpieć i być prześladowanym. Każde ludzkie życie jest święte, jest darem jedynego Boga, i żadne państwo, żaden reżim, żadna armia nie może wystąpić przeciw niezbywalnemu prawu do życia i wolności. To cierpienie, ten Krzyż, który w ostatnim czasie dotyka Syrię to wynik polityki, jaka jest prowadzona. Są tacy, uważający się za mocarzów, którzy myślą,że mają prawo decydować o życiu i wolności człowieka. Nikt, nawet jeśli jest prezydentem najpotężniejszego kraju nie ma prawa podnosić ręki na drugą osobę.

syr1Pokój jest niezbywalnym prawem każdego narodu. Dopóki na świecie nie zapanuje pokój, dopóki na świecie nie ustaną huki bomb i odgłosy strzałów, ten świat nie będzie światem ludzkim. Nie ma słów, by określić to, co dokonuje się na naszych oczach. Tutaj nie chodzi tylko o to, że Syria jest ważna dla nas, chrześcijan z historycznego punktu widzenia. Czasami sobie zadaje pytanie, skąd w tych wszystkich „mocarzach”, „panach tego świata” tyle odwagi, która popycha ich do zsyłania na ludzkość cierpienia pod pozorem szerzenia „demokracji” i „pokoju”. Wiem jedno – to nie jest chrześcijaństwo, a jeśli to nie jest chrześcijaństwo, to również nie jest to nic dobrego, bo ludzka krzywda, śmierć, cierpienie, nie jest zamysłem Boga, lecz Szatana. To są skutki powszechnego wykluczenia i odrzucenia Boga. Tam, gdzie odrzuca się Boga, przychodzi Szatan by prowadzić dzieło zniszczenia, by pod pozorem dobra wprowadzić śmierć i zniszczenie. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, którą mamy chronić, której mamy strzec i bronić przed złem.

syr44Nie mogę jako Chrześcijanin, jako człowiek patrzeć na cierpienia ludności, która w sposób bestialski jest traktowana w Syrii, dlatego proszę Was, łączmy się na modlitwie i poście o pokój dla Syrii, to możemy uczynić, prosi nas o to Kościół przez osobę Papieża Franciszka, dlatego błagajmy Boga by Ci, którzy są za to odpowiedzialni nawrócili się i w sumieniu przed Bogiem wyznali Swoją winę i zaprzestali działań, które niezmiernie szkodzą ludzkości. Ile jeszcze potrzeba cierpienia i ofiary abyśmy zobaczyli, że kierunek, w którym zdąża świat jest drogą do piekła i zagłady?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *